Vejledning til lægning af teglklinker

En teglbelægning har lang levetid og bliver bare smukkere med tiden.

Teglklinker er brændt af ler med en tæt masse og ved meget høje temperaturer. Dette gør, at teglklinker ikke er følsomme overfor miljøpåvirkninger.

En korrekt udført klinkebelægning kræver ingen speciel pleje, dog tilrådes på det kraftigste, at man jævnligt kontrollerer, om der er nok fugemateriale mellem klinkerne. Mangler der fugemateriale, kan det føre til en forskubbelse af klinkebelægningen og heraf følgende kantskader på klinkerne.

Fugerne
Det er vigtigt, at bundopbygningsmateriale og fugematerialet passer sammen.
Er fugematerialet for fint, kan det enten vaskes ud eller ned i bundopbygningen. Mangler der fugemateriale, kan det medføre en forskubning af belægningen med kantskader til følge. Det tilrådes derfor jævnligt at kontrollere fugens tilstand. Er fugen næsten ikke eksisterende kan det have til følge, at belægningen i værste fald skal lægges om.
Grundlæggende frarådes brug af feje-/sugemaskiner, da det kan føre til, at fugematerialet bliver suget op.
Kan brug af feje-/sugemaskiner ikke undgås, kræver det øget opmærksomhed omkring fugens beskaffenhed.

Smuds
Teglklinker er meget modstandsdygtige overfor syre.
Kalk og mørtel kan fjernes med dertil egnede midler. Dette gælder ligeledes fedt og olie.
Vi henstiller til, at fabrikantens anvisninger følges.

Vinterpleje
Teglklinker tåler vintersaltning, men af miljømæssige hensyn anbefales grusning.
Efter vintersaltning kan der forekomme en ”skorpe” på belægningen, denne sidder i overfladen og forsvinder af sig selv eller fjernes let ved, at man fejer belægningen.

Brug af UREA eller andre urinstofholdige produkter til vinterbekæmpelse FRARÅDES, da disse kan forårsage saltudtrædninger, med hvide skjolder på belægningen.
Brugen af disse produkter er i øvrigt mange steder forbudt af miljømæssige årsager.

Mos, alger og ukrudt
Teglklinker er i reglen så hårdtbrændte, at de ikke begroes af mos og alger. Dog kan dette forekomme på fugtige skyggeliggende steder. Mos og alger fjernes let ved at feje lidt grus over belægningen. Ukrudt fjernes på almindelig vis, ukrudtsbrænder kan med fordel anvendes.

Slør på overfladen
På grund af råstofsammensætningen og den høje brænding får en teglklinke som sådan ikke udblomstringer.

Dog kan man i nogle tilfælde opleve udblomstringer på en nylagt belægningsflade. Det handler her om vandopløselige salte som natrium-, kalium- eller magnesiumsulfat, som fra underlaget transporteres med fugtighed til klinkens overflade, en såkaldt kapillar-transport. Disse salte er vandopløselige og kan fejes væk, fjernes med almindeligt vand, eller de forsvinder af sig selv i vejr og vind. Man kan med en fugtig klud gnide på et lille stykke belægning, for at afprøve om der er tale om et vandopløseligt udtræk og ikke ”byggesmuds”.

I mere hårdnakkede tilfælde kan man fjerne dette slør med højtryksrenser eller i sidste instans et stenrensemiddel.
I disse tilfælde bør man være ops på hvilke materialer man har brugt i bundopbygning eller som fugemateriale, da det er herfra saltudtrædningen kommer.

Har du brug for sparring og viden eller har du spørgsmål på et projekt, så kontakt os på mail eller telefon eller udfyld formularen herunder.

    Designed by fingerspitz*