Vejledning til lægning af teglklinker

Teglklinker er brændt af ler med en tæt masse, ved meget høje temperaturer til et keramisk produkt. Da klinker er et naturprodukt, kan en måltolerance forekomme.

Vigtigt ved brugen af klinker er som ved andre belægningssten forarbejdet:

Bundopbygning
Vigtigt: Et godt forarbejde danner grundlaget for det færdige resultat.
Her er det vigtigt, at belægningen hviler på et solidt bundlag og bærelagets opbygning afhænger af underbundens beskaffenhed samt evt. trafikbelastning.
Sammensætning og komprimering af bærelaget er yderst vigtig for belægningens holdbarhed og skal fungere som både fundament og drænlag.
Bundopbygningen dimensioneres ud fra eksisterende bundforhold og fremtidig belastning.

Udgravning skal i dybde afpasses til bundlag, afretningslag samt belægning.
Bunden i udgravningen bør være jævn og komprimeret med et flad væk fra evt. bygninger af hensyn til vandafledning.

Bundopbygning til terrasser:
Klinker ca. 5 cm tykke
3 cm afretningslag – bakkegrus 0-8 mm
10 cm bundsikringslag – stabilgrus 0-32 mm

Bundopbygning ved let trafik/indkørsler:
Klinker fra 5 cm tykkelse og opefter
3 cm afretningslag – bakkegrus 0-8 mm
15 cm bundsikringslag – stabilgrus 0-32 mm

Bundopbygning ved middel trafik:
Klinker fra 6 cm tykkelse og opefter
3 cm afretningslag – bakkegrus 0-8 mm
25 cm bundsikringslag – stabilgrus 0-32 mm

Sten lægning

Afretning
Udføres af bakkegrus med kornstørrelse 0-8 mm og udlægges med overhøjde og komprimeres med pladevibrator. Herefter udlægges afretningsskinner og overfladen aftrækkes med afretterbræt på kant. Der bør beregnes ca 1 cm overhøjde til sætning ved efterkomprimering af belægningen. Der må ikke udlægges/afrettes større areal end man kan nå at belægge inden arbejdsdagens ophør.

Lægning af belægningstegl – altid med fugeafstand 3 – 5 mm
Træk snore for at sikre at retningen i belægningen holdes.
På det færdige afretningslag lægges klinkerne i lige flugter med ensartet fugeafstand på 3-5 mm.
Dette er vigtigt, da klinker lagt kant mod kant kan medføre kantskader. Desuden kompenserer fugen for måltolerancer mellem klinkerne.
Fugerne har endvidere til opgave, at absorbere vertikale belastninger, der tilføres belægningsfladen.
Udføres belægningen med for lille fugeafstand, kan fugematerialet ikke komme ned mellem klinkerne, hvorved vand kan trænge ned og give en opblødning af afretningslaget, med sætninger, frostskader mm til følge.

HUSK bland altid fra flere paller for at opnå en ensartet belægning.

Skæring
Vi anbefaler at bruge en vådskærer med god klinge. Alternativt kan der bruges en vinkel- sliber med god klinge.
OBS: Brug altid maske/åndedrætsværn ved skæring.

Lægning af fliser

Fugning
Her anbefales vasket grus i kornstørrelse 0-4 mm, som fejes grundigt ned mellem klinkerne. Dette er et godt og miljørigtigt produkt, som ikke skader hverken klinker eller omgivelser.
Vi fraråder brug af NoGrow fra Dansand, da det kan medføre skader på klinkerne i form af skjolder og udtræk (se bagsiden på emballagen).
Vi er ikke bekendte med virkningen af andre ukrudtshæmmende fugematerialer. Læs altid producentens vejledninger.
Strandsand er rundkornet og flygtigt og frarådes ligeledes, da det ikke pakker ordentligt mellem klinkerne, men blæser væk i tørt vejr / skylles væk i regn.
Vær påpasselig med stenmel, da det kan give misfarvninger på klinkernes overflade.
Arbejd med fugesandet på en mindre del af belægningen ad gangen og lad ikke fugesand ligger på belægningen i længere tid, da der så kan opstå misfarvninger.

Der komprimeres med pladevibrator med Vulcolanmåtte.


Pleje og Vedligehold

Klinker tåler vintersaltning, men af miljøhensyn anbefales grusning.

I øvrigt henvises til vores vejledning for pleje og vedligehold.

Lægning af fliser

Har du brug for sparring og viden eller har du spørgsmål på et projekt, så kontakt os på mail eller telefon eller udfyld formularen herunder.

    Designed by fingerspitz*