Thuresensgade

Lokation:

Odense, Danmark

Arkitekt:

Land+

En driftig ejer af en lejlighed i boligkomplekset omkring Thuresensgade havde hørt om muligheden for at søge midler til renoveringen gennem Byfornyelsespuljen. Det lykkedes ham at få alle beboere med på ideen og hermed var projektet født. Michael Finke fra Land+ stod for planlægningen og et samarbejde med afdelingen Byplan under Odense Kommune blev indledt. Som belægning til projektet valgte man vores smukke tørvebrændte klinke, som indgår i et perfekt samspil mellem beplantninger, træterrasser og de omkransende bygningers facader.

Tørvebrændt
220/105/52

Standardformater


220 / 105 / 52 mm


Ved større projekter også andre formater

Har du brug for sparring og viden eller har du spørgsmål på et projekt, så kontakt os på mail eller telefon eller udfyld formularen herunder.

    Designed by fingerspitz*