Thomas B. Thriges Gade

Lokation:

Odense, Danmark

Arkitekt:

Sweco Architects

Om valg af materialer: Vi valgte teglklinker som basisbelægning pga. Odenses traditioner for denne type belægninger, og ikke mindst fordi basisbelægningen mange steder er en forlængelse af de eksisterende klinkefortove som støder til det nye område. Derfor skulle basisbelægningen også være gul. Alle klinkerne til TBT-projektet er specialudviklet i samarbejde med Michael Steffen (og Hagemeister).
Der er mange mindre byrum i bydelen, og vi ønskede at byrummene fik sin egen identitet i belægningerne. Inventar og belysning er plukket ud fra den samme pallette til alle byrummene, så der er en sammenhæng. Byrummenes gulve er primært dem der skaber forskellig identitet.
Vi har forsøgt at arbejde med så forskellige belægninger som muligt, men ud fra et minimum af klinketyper, for at kommunen ikke skulle ligge inde med et unødigt stort lager af forskellige typer til fremtidige udskiftninger og suppleringer.
I TBT-projektet er der brugt ét klinkeformat, og fire farver (gul, sortbrun, rød og sandfarvet). De tre af farver er også gennemgående i den spraglede belægning, men er brændt anderledes.
Klinkernes format skulle gå op på den måde at klinkens længde skulle svare til et helt antal klinker i bredden, således de kan bruges som modsatrettede tern som f.eks. på Albani Torv.
Mette Lund Traberg – Sweco Architects

Elba
266/50/70

Standardformater


200 / 100 / 40 mm


215 / 105 / 50 mm


266 / 50 / 62 mm


292 / 71 / 50 mm


266 / 50 / 40 mm


Ved større projekter også andre formater

Har du brug for sparring og viden eller har du spørgsmål på et projekt, så kontakt os på mail eller telefon eller udfyld formularen herunder.

    Designed by fingerspitz*