Strandlodsvej

Lokation:

København, Danmark

Arkitekt:

Udført år:

2021

Fra industri til boliger

Området ligger nær ved metrostationerne Lergravsparken og Øresund og tæt på rekreative områder som Amager Strandpark, Kløvermarken og en projekteret lystbådehavn ved den kunstige ø Prøvestenen, også kendt som Benzinøen.

lokalplanen har ligget klar i snart tre år, baseret på oplæg fra Holscher Arkitekter og Schønherr Landskab. Et af elementerne bliver en tværgående sti gennem området, og så skal byggeriet variere fra rækkehuse i to etager til boligblokke i 12 plan.
Det nordligste byggefelt er ejet af antikvitetshuset Green Square, som har ligget på Strandslodsvej i små 30 år.
Lige nord for Green Square og det nordlige byggefelt ligger et andet lille erhvervsområde, som med tiden også kan omdannes til beboelse.
Mod øst, ned mod Øresund, er alle byggefelterne afgrænset af det forlængst nedlagte spor til Amagerbanen. Her skal etableres en grøn cykelrute.
Vest og syd for byggefelterne skal Strandlodsvej og Lergravsvej gøres kønnere. Blandt andet skal Strandlodsvej omdannes til en allé med træer og have cykelsti og udearealerne belægges med teglklinker.

Søndervig Lys og Atlanta
266/50/62 og 292/71/52

Standardformater


Atlanta

215 / 105 / 50 mm


Søndervig

215 / 105 / 50 mm


208 / 50 / 50 mm


266 / 50 / 62 mm


266 / 50 / 40 mm


Ved større projekter også andre formater

Har du brug for sparring og viden eller har du spørgsmål på et projekt, så kontakt os på mail eller telefon eller udfyld formularen herunder.

    Designed by fingerspitz*