Lindevangsparken

Lokation:

København, Danmark

Arkitekt:

Marianne Levinsen

I 2013 modtog Frederiksberg Kommune tilsagn om fondsstøtte fra VANDPLUS puljen til at realisere et klimatilpasningsprojekt i Lindevangsparken og pladsdannelsen Sløjfen. Projektets mål er at demonstrere, hvordan klimatilpasningstiltag kan kombineres med rekreative formål. Dermed højnes kvaliteten af byens uderum ved at styrke parkers og pladsers multifunktionalitet.Lindevangsparken blev udvalgt til projektområde, da Kommunalbestyrelsen allerede havde besluttet nogle tiltag, der ville gøre det lukkede parkrum mere åbent og inviterende udefra.

Resultatet udspringer af et samarbejde mellem Frederiksberg Forsyning, repræsentanter fra Lindevangsskolen og By- og Miljøområdet. For at opnå størst mulig synergi mellem de forskellige funktioner i parken, vil de nævnte tiltag have en rekreativ værdi i såvel regnvejr som tørvejr. Scenen på 25 meter i diameter vil kunne fungere som samlingspunkt i området. Her bliver der mulighed for dans, teater, rulleskøjteløb med mere, ligesom stedet kan bruges som udendørs auditorium og klasserum for Lindevangskolens elever. På grund af græsfladens svage skålform, vil området få karakter af et amfiteater.

Det store regnbed i hele parkens østlige side vil i langt størstedelen af tiden stå uden vand, og kan derfor benyttes som et stort rekreativt læringsområde, der tager udgangspunkt i oplevelsen af bynatur. Målepæle, hoppesten, vandsluser og pumper vil være aktiverende elementer, både når det regner og er tørt. I grøftens sider vil der blive plantet bærbuske og frugttræer som en stor fælles frugthave for parkens gæster og områdets beboere. Områdes bindes sammen af stier belagt med teglklinker.

Bretagne
200/100/71

Standardformater


200 / 100 / 52 mm


Ved større projekter også andre formater

Har du brug for sparring og viden eller har du spørgsmål på et projekt, så kontakt os på mail eller telefon eller udfyld formularen herunder.

    Designed by fingerspitz*