Karens Minde Aksen

Lokation:

København, Danmark

Arkitekt:

Schønherr

Udført år:

2023

Udførende:

Ebbe Dalsgaard

Projektet har fået flotte omtaler og 5 klimastjerne i Berlingske samt 6 hjerter i Politiken.
I Københavns Sydhavn er et langstrakt område ved Sjælør Boulevard og Karens Minde Kulturhus blevet klimatilpasset og byrumsforbedret. Det er et område, hvor der hersker en helt særlig græsrodsånd, parret med vild natur og dyrehold. Projektet er derfor udformet efter devisen: At lægge så meget til, og trække så lidt fra, som muligt.
En teglklinkebelagt ”flodseng”, slynger sig, som projektets gennemgående element, ind og ud mellem de store eksisterende træer. Denne fungerer både som sti og vandstyrende element. Vandet samler sig i en central markeret rende, og herfra løber det ned gennem anlægget over en risleeng, hvor det renses for tunge partikler, for til sidst at ende i en nyetableret regnvands-sø. Der er dermed tale om, at vandføringen helt bogstaveligt binder et område sammen, der i dag opleves som meget opdelt.
Anlægget er dimensioneret til at kunne håndtere 15.000 m3 skybrudsvand og overholde servicekravet om, at der maksimalt må stå 10 cm vand op ad de omgivende bygningers facader. Hverdagsregn fra belægninger og tagflader vendt mod området håndteres også i klinkerenden.
Udover det teglklinkebelagte vandførende element etableres også en Cirkelbro – en rund svævende sti udformet i træ, som erstatning for de mange stier på kryds og tværs, der ellers prægede området.
Anlægget er udformet på en sådan måde, at det kun var nødvendigt at fælde et fåtal at områdets mange træer. Stammerne fra de træer, der fældes bruges som dødt ved i anlægget, og bidrager dermed, sammen med regnvands-søen og supplerende busk- og løgbeplantninger til at hæve biodiversiteten i området.

Berlingske har givet projektet 5 klimasikre stjerner i forbindelse med en meget fin anmeldelse af projektet. Den kan læses her (kræver nok log-in)
Politiken har tildelt projektet hele 6 hjerter i deres flotte anmeldelse af projektet. Link til Politikens artikel kan findes her (kræver nok også log-in)

Søndervig mørk, Søndervig lys, Odense
266/50/62 + 215/105/62

Har du brug for sparring og viden eller har du spørgsmål på et projekt, så kontakt os på mail eller telefon eller udfyld formularen herunder.

    Designed by fingerspitz*