Årre Bymidte

Lokation:

Årre, Danmark

Arkitekt:

Henrik A Nonnegård, Varde Kommune

Da en stor del af skolens elever cykler til og fra skolen fra Skolevej er der lavet to brede adgangsveje belagt med mørke teglsten. Teglstenene giver en fornemmelse af at være i en park og vil passe rigtigt godt ind i Byens Rum. Denne belægning er altså bindeleddet mellem skolen og Skolevej. I Byens Rum finder man mange aktiviteter. Her er motorikbane, Parkourområde, gynger og fitnesslommer. Fitnesslommer er placeret i den omkransende beplantning – så de kan udgøre nogle stop langs en rute. Det kan f.eks. være i en idrætstime eller blot alm. motionister, Rundt omkring i hele anlægget finder man grupperum. Nogle ligger under terræn andre i niveau med terræn. Her kan man sidde og lave gruppearbejde eller blot sidde og se på andre, der bruger området.
Der etableres en sansehave på 100 m2 anlagt i højbede som kan udfordre Det store fællesrum elever og lokale i dufte, syn, berøring og smag. Det ene højbed anlægges som et bassin med vandplanter i.              Det er vigtigt for projektet at det udstråler kvalitet og afstemthed med omgivelserne. Men først og fremmest skal valget af materialerne være medvirkende til at man føler sig velkommen og glad og nyder at opholde sig i området. Det er et enkelt projekt rent elementmæssigst, men det er vigtigt at de få elementer der er – til at yde den kvalitet som projektet kræver.
Store elementer som teglstenbelægningen og betonkanterne er i så høj grad med til at definere dette byrum – så her er der lagt ekstra vægt på udformning, æstetik og valg af materiale.
Teglstensbelægningen byder med sin varme velkommen til parken og er med sin formudtryk en ledelinje fra Skolevej og ind til skolen. Teglsten er valgt for at signalere godt håndværk og æstetik og for at bryde anden belægning. Der er valgt en brun teglsten fra Steffen Sten kaldet Gotland langformat i dimensionerne: 240*78*52 mm

Gotland
240/78/52

Standardformater


200 / 100 / 52 mm


240 / 78 / 52 mm


292 / 71 / 52 mm


292 / 52 / 62 mm


Ved større projekter også andre formater

Har du brug for sparring og viden eller har du spørgsmål på et projekt, så kontakt os på mail eller telefon eller udfyld formularen herunder.

    Designed by fingerspitz*